• SLUTTER: Rådmann Stein Erik Thorud.
  • SPESIELL DAG:Kommunestyremøtet i ettermiddag ble ingen gledens dag, slår Kjell Bjørseth (KrF, til venstre) fast. Her sammen med kommunestyrepolitikerne Knut Nysæther (KrF) og Truls Gihlemoen (FrP).

– Dette er en dramatisk dag for Stange kommune. Dramatisk fordi – etter min mening – vi har stelt oss slik at vi mister en svært, svært dyktig rådmann, sier ordfører Nils Røhne i en kommentar til saken etter behandlingen av forslaget til sluttavtale i kommunetstyret.

Nedre Tømte

Bakgrunnen for saken er, som tidligere skrevet, bråket rundt byggingen av Nedre Tømte barnehage, der spesielt Truls Gihlemoen (FrP) og Aasa Gjestvang (Sp) gikk høyt ut på banen. Det manglet et endelig vedtak om romfordelingen i barnehagen, noe rådmannen senere beklaget. Romfordelingsprogrammet ble formelt vedtatt i forrige kommunestyremøte – flere måneder etter at byggingen hadde startet.

Sluttavtalen

Selve møtet gikk for lukkede dører, da det dreier seg om en personalsak. Sluttavtalen som er inngått mellom Thorud og Stange kommune ble imidlertid offentliggjort etter møtet. Her kommer det fram at Stein Erik Thorud fratrer stillingen som rådmann fra og med i morgen, 8. desember. Men han skal være tilgjengelig for administrasjonen i kommunen ut oppsigelsestida til og med mars neste år. Deretter får han èn årslønn utbetalt i etterlønn den 1. april – 1,2 millioner kroner.

Nils Røhne opplyser at det var Thorud selv som tok initiativet og ba om drøftinger rundt avslutningen av hans jobb som rådmann.

– Det skjedde i forrige uke. Bakgrunnen er at Thorud oppfatter at «omfang, form og innhold på de påstandene som ble framført i media gjør det svært vanskelig for ham å utøve sin rolle videre». Dette er rådmannens hovedbegrunnelse for at han finner det krevende å fortsette. Og jeg forstår hans reaksjon, sier Røhne.

Røhne legger til at han gir sin støtte til Fagforbundet Stanges leser­innlegg i HAs papirutgave i dag og Stangeavisa på nett, der enkelte politikeres behandling av rådmannen i Nedre Tømte-saken defineres som mobbing og som svært negativ personalbehandling av politikere som har et arbeidsgiveransvar for rådmannen.

Uenige om alvorlighetsgrad

Røhne konstaterer også at det er stor uenighet mellom politikerne i kommunestyret om det ble satt igang bygging av barnehagen uten gyldig vedtak, eller ikke.

– AP og SV har ment at byggingen av barnehagen ikke ble satt igang uten gyldig vedtak. Jeg er glad for at KS-advokaten, som har vurdert denne saken, konkluderer med at rådmannen hadde fullmakt til å igangsette byggingen. Men samtidig skriver KS-advokaten at «etter hva jeg har fått opplyst, foreligger det ingen interne retningslinjer/fast praksis for hvordan større byggeprosjekter skal håndteres av Stange kommune, herunder hva som skal være gjenstand for politisk behandling». Det er jo dette kommunestyret i sine vedtak har etterlyst, og som rådmannen har beklaget og også signalisert at han tar på dypeste alvor. Dette er en del av saken, som ikke har med å gjøre at det ikke er fattet lovlig vedtak og som ikke berører arbeidsgiverrollen, men som er grunnlag for den felles kritikk som et samlet kommunestyre har stått bak, sier Røhne, og legger til:

– Uansett, status er nå at rådmannen er og var av den oppfatning at han ikke i tilstrekkelig grad opplever å ha den tillit som han som rådmann trenger fra et bredt politisk miljø. Han tok derfor initiativet til en ordnet avslutning, sier Nils Røhne.

– Ingen gledens dag

Stemningen etter kommunestyremøtet i går var dempet. Kjell Bjørseth fra KrF kaller det en «spesiell dag».

– Vi har behandlet en sluttavtale med en rådmann som har gjort en glimrende jobb for oss gjennom ni år. Slik sett er ikke dette noen gledens dag, sier Bjørseth.

Truls Gihlemoen (FrP) er noe mer nøktern i sin karakterisering av situasjonen.

– Jeg ser rådmannen tar konsekvensen av politiske vedtak som er gjort, der det er påpekt at det er manglende rutiner rundt store byggesaker. Ingen av oss har bedt han om å slutte, men jeg konstaterer at han har kommet fram til denne avgjørelsen selv, sier Gihlemoen.

Erik Ringnes (V) var med i forhandlingsutvalget som forhandlet fram avtalen med Thorud.

– Rådmannen ønsket selv å slutte, og jeg er glad for at begge parter nå er enige om avtalen - gjennom det enstemmige vedtaket i kommunestyret. Nå må vi legge dette bak oss og se framover, og skaffe oss en ny rådmann. Det er en usedvanlig viktig stilling i en så stor organisasjon som Stange kommune. Vi som folkevalgte forholder oss til saker som rådmannen legger fram, og i de aller fleste sakene stemmer vi slik rådmannen anbefaler, sier Ringnes.