Stangeavisa skrev i midten av september om Statens vegvesens planlagte omskilting av flere fylkesveger i kommunen vår. 

Denne uka startet omskilting­en, også gjennom Stangebyen. Nå har blant annet alle som skal inn i Jernbane­gata vikeplikt for kryssende trafikk, både fra høyre og venstre. Det har ført til flere krevende situasjoner i spesielt krysset Jernbanegata/Heggedalsvegen, der fortsatt mange kjører på «gammel vane» rett ut i Jernbanegata.

Det er derfor all grunn til å følge ekstra nøye med i alle vegkryss for å se om du nå har vikeplikt, før du kjører ut i vegen.

Her er veiene som enten er blitt eller skal skiltes om til forkjørsveger i løpet av få dager i vår kommune:

Fv. 191– Sandvikavegen.

Fv. 195 – Hvervagutua/ Arnebergvegen/Frenningvegen.

Fv. 200 – Såstadvegen.

Fv. 203 – Såstadvegen.

Fv. 220 – Åsbygvegen/Kvennvegen/Storvegen.

Fv. 222 – Jernbanegata/ Kristian Fjeldsgate

Fv. 228 – Spitalsvegen.

Fv. 231 – Mågårdvegen/ Kolomoen.

Fv. 234 – Jernbanegata.

Fv. 235 – Jønsbergvegen.

Fv. 236 – Gamlevegen.

Fv. 237 – Løkenvegen.

Fv. 239 – Åsvegen.

Fv. 241– Brynsvegen.