Maria Arredondo, Torstein Sødal og Martin Halla hadde et sterkt ønske om å hedre «Årets medmenneske» i forbindelse med konserten i Stange kirke, tirsdag. Gjennom Stangeavisa fikk de inn en rekke gode forslag fra les­erne på hvem som kunne fortjene en slik utmerkelse.

Valget falt på Turid og Reinholdt Flisen fra Åsvang, som gjennom åtte år har stått på i Estlandsgruppa for å samle inn klær og penger til fattige barn, unge og eldre i Narva.

I forbindelse med konserten ble de hentet fram, og fikk trampeapplaus fra alle i salen.

Torstein Sødal sier at engasjementet for folk i Øst-Europa betyr mye for ham personlig.

– Jeg har selv bodd to år i Moldova, og hatt minst 25 turer til dette landet. Her driver vi et arbeid for funksjonshemmede barn som trenger hjelp. Derfor var det ekstra godt å kunne gi prisen til Turid og Reinholdt, selv om vi hadde mange sterke kandidater å velge mellom, sier Torstein Sødal.

Turid og Reinholdt Flis­en har vært engasjert i barn, unge og eldres levekår i Estland gjennom åtte år, forteller Turid.

– Det startet med at Vemund Koren og Estlandsgruppa inviterte med folk på tur til Narva i 2008. Her fikk vi med egne ønyne se hvordan folk levde. Det ble et sterkt møte. Og vi var begge enige om at «her må vi bare gjøre noe».

Hver uke sørger de for mottak av klær fra folk som har skapet fullt. Klærne blir sortert og pakket, og sendes med trailere til dagsenteret i Narva som de støtter. Her får fattige barn og unge måltider med mat, klær og omsorg, slik at de overlever fra dag til dag.

Turid og Reinholdt har også etter hvert blitt kjent med flere eldre i byen, som lever under svært kummerlige forhold. Også disse forsøker de å gi en hjelpende hånd, sammen med resten av gjengen i Estlandsgruppa.

– Vi har tilsammen hatt fem turer til Narva nå. Det flotte er å se at det blir litt og litt bedre for hver gang vi kommer dit. Det viser at det nytter å gjøre noe, sier Turid.

Pengegaven på 5.000 kroner som følger med prisen fra Handelsbanken på Hamar blir også gitt til Estlandsgruppas arbeid.

– Det er en stor anerkjennelse og inspirasjon at vi får denne prisen, for alle i Estlandsgruppa. Jeg håper også pristildelingen bidrar til at arbeidet som gruppa driver blir enda bedre kjent, sier Reinholdt Flisen til Stangeavisa.