• HOSPITALSKIPET LIBERTY: Foto: Ungdom i Oppdrag.
  • DUGNAD: Christoffer Oudmayer og Nils-Andreas Honningdal har ledet dugnads­gjengen i Ottestad som har bygget om og innredet «dentalkonteinerne».
  • OFFISIELL ÅPNING: Mange møtte fram for å være med på den offisielle åpninga av de nye tannlegekontor-konteinerne.
  • FESTDAG.

Stangeavisa skrev i april i fjor om den 65 meter lange supplybåten som Ungdom i Oppdrag, med base på Grime­rud gård i Ottestad, har kjøpt. Bakgrunnen var en forespørsel fra regjer­ingen i Papua Ny-Guinea (PNG), med bønn om et hospitalskip som kan reise rundt med grunnleggende helsehjelp til befolkningen i det svært utilgjengelige landet.

Krevende helsearbeid

– At behovet er stort, er det ingen tvil om. Bill Gates har uttalt at landet kanskje er verdens vanskeligste å drive helsearbeid i, sier Andreas Nordli, daglig leder for Ungdom i Oppdrag i Norge. Og ramser opp noen av grunnene:

– Innbyggerne snakker 800 forskjellige språk. De bor spredt på hundrevis av øyer. 80 prosent bor ikke i nærheten av offentlig infrastuktur, som veier.

Utrolig «kjøp»

Båten «L’astrolabe» var opprinnelig i den franske stats eie, og ble brukt som supplybåt i Antarktis. I 2016 ble den lagt ut for salg med en prislapp på 20 millioner kroner. Men da eierne fikk høre at Ungdom i Oppdrag planla å gjøre om båten til et hospitalskip, ble den i praksis gitt gratis til formålet.

Det siste året er gått med til ombygginger og vedlikehold av båten, som nå har fått navnet «YWAM Liberty». «YWAM» (Youth With A Mission) er det internasjonale navnet for organisasjonen Ungdom i Oppdrag. I juli er båten seilingsklar for sitt nye oppdrag i PNG, sier Jarle Hofstad til Stangeavisa. Han er leder for YWAM Medical Ships Norway.

Tannlegekontorer fra Ottestad

En av de siste bitene som kommer på plass er to komplette tannlegekontor­er, rigget opp i hver sin konteiner på Grimerud. Tirsdag var det offisiell «åpning» av «dentalkontein­erne»

– I stedet for å bygge om båten, har vi valgt å bygge en rekke ulike klinikker og funksjoner i åtte flyttbare konteinere som vi har i lasterommet på båten. Her har vi blant annet operasjonsstuer, apotek og nå to tannklinikker, sier Hofstad.

Dugnad

De to nye «dentalkonteinerne» er innredet på dugnad av nevenyttige folk i Otte­stad. Lokalt næringsliv har stilt opp med rimelige materialer og utstyr. Det profesjonelle tannlegeutstyret er gitt i gaver fra ulike tannklinikker og -firmaer i Norge og Europa.

Verdien på dugnaden og gavene anslås til to millioner kroner. Og tannlegekontorene vil komme til god nytte på Papua Ny-­Guinea.

– På PNG er det kun én tannlege per 100.000 innbyggere. Til sammen­likning har vi én tannlege per 1.000 innbyggere i Norge. Mange innbyggere går med tannverk i måned­er og år. For de fleste er den eneste løsningen å slå den vonde tanna ut med en stein eller en pinne. Ofte med det resultatet at en råtten rot knekker og blir sittende igjen i kjeven, sier Hofstad.

Nå vil de ny tannlegekontorene fra Ottestad bidra til et langt bedre tannhelsetilbud for mange av innbyggerne på PNG. «Tannlege-førsthjelpen» vil i stor grad bestå av å trekke vonde tenner på en profesjonell måte.

Jobber frivillig

«YWAM Liberty» har plass til et mannskap på 60 og vil bli bemannet med helse­personell – som sykepleiere, leger og tannleger – som jobber frivillig i avgrensede perioder ombord i båten. Båten vil seile fra sted til sted på PNG for å tilby helsetjenester. Drift­en finansieres ved hjelp av gaver.

Liberty er det første hospitalskipet som Ungdom i Oppdrag i Norge tar ansvaret for. Internasjonalt opererer YWAM Medical Ships tilsammen 25 hospitalskip av ulik størrelse.