ROMEDAL: Stange kommune melder at store deler av Romedal vil være uten vannforsyning utover dagen, torsdag. I forbindelse med E6-utbyggingen har det oppstått en større vannlekkasje, og utbedring er i gangsatt.

Kommunen vil også gjøre Romedals innbyggere oppmerksomme på at vannet kan være misfarget når det settes på igjen, og det derfor bør renne litt før det brukes.

Stange kommunes vakttelefon 900 88 108 er åpen for spørsmål.